Допълнителни счетоводни услуги свързани с Агенция по вписванията

Промени в обстоятелствата на фирми:

Смяна на адрес;

Смяна на управител;

Влизане или излизане на съдружници;

Продажба на фирмата;

Промяна на дейностите на фирмата;

Преименуване на фирмата;

Увеличаване или намаляване на капитала;

Промяна на адрес за кореспонденция с НАП;

Преобразуване на ЕООД в ООД;

Изключване на управител.