Дистанционно ( online ) счетоводство на всички видове фирми

Услуги, които можете да ползвате посредством онлайн счетоводството

След като ни упълномощите да подаваме вместо Вас нужните документи по електронен път, ние ще сме в състояние да предоставяме следните услуги:

Да подаваме Справки-декларации по ЗДДС, Декларации образец № 1 и 6, уведомления по чл.62 ал.4 КТ, Годишни Данъчни Декларации на юридически и физически лица, обявяване на годишни отчети в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, подаване на декларации към Инспекция по труда, подаване на отчети към НСИ и др.;

Ще изготвим всички необходими документи във връзка със сключване на трудови договори, договори за управление и контрол и граждански договори, анекси към такива договори; документи във връзка с прекратяване на трудови договори – заповеди за прекратяване на трудово правоотношение, удостоверения и др. Всички документи ще изпратим на Вашата електронна поща – Вие само трябва да ги разпечатате, подпишете и подпечатате, и да ги връчите на работника.

Подготвяме документи, свързани с персонала – служебни бележки, удостоверения и други, както и да ги получавате на електронната си поща;

Да използвате възможността за консултации по електронната поща. Така ще можете да формулирате и зададете въпросите си, а ние да им отговорим, след като спокойно се запознаем с конкретния казус, направим необходимите проучвания и изпратим отговора на електронната поща;

Да използвате нашия офис за кореспонденция с различни институции; Вие веднага ще бъдете известени за всеки документ или съобщение, получени на място (по поща/куриер), по факс, по телефон или мейл.

Все повече компании използват електронни фактури вместо хартиени. Вие можете да добавите и нашия мейл за получаване на тези фактури и така, когато ги получите, едновременно те са и при нас и не трябва да ги носите специално за обработка – ние вече сме ги получили, разпечатали, осчетоводили и класифицирали в съответните счетоводни папки;

Електронно банкиране – много удобен начин за работа с банката, спестявайки си ходенето до банковия клон (около който почти никога няма къде да се паркира), чакането на опашки и не на последно място – таксите при този начин на банкиране са доста по-ниски. Ние можем да създаваме вашите платежни към бюджета в електронното банкиране, а вие да ги оторизирате за плащане, когато ви е удобно – 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата;

На вашия мейл редовно ще получавате най-актуална информация за всички новости, касаещи бизнеса ви, напомняния за важни срокове, готови решения за изпълнение на административни задължения с минимално усилия и време.