Цени на счетоводни услуги за Русе на счетоводна къща Гебона

Счетоводна къща “Гебона”, гр. Русе работи с месечни абонаментни такси.

Цената включва:

Изпълнението на задълженията по пълното счетоводно обслужване;

Изпълнение задълженията по ТРЗ и личен състав;

Периодично приключване с финансов резултат на полугодия.

Няма допълнителна такса за годишно приключване и изготвяне на годишния финансов отчет и форми за статистиката.

Цените се договарят в зависимост от:

Предмета на дейност на фирмата;

Регистрация или не по ЗДДС и Интрастат;

Правната форма на фирмата;

Количеството обработвани документи;

Брой осигурени лица, брой обслужващи банки и др.

Предимството на нашите цени:

Предлаганите от нас цени са прозрачни и обосновани;

Ценовата ни политика е гъвкава и позволява на клиентите ни да оптимизират месечните си разходи за счетоводно обслужване;

Месечната цена се формира най-общо от вида дейност, броя на средномесечните документи, броя на служителите и допълнителните услуги;

За всяка месечна такса Вие получавате фактура;

Получавате навременни справки относно състоянието на фирма;

Консултациите във връзка със данъчното законодателство са безплатни за нашите клиенти;