• You will receive an experienced advice and gain a strategic partner by allowing us to help you with your accounting needs. Our experts are best in class professionals that you can’t find and hire in-house. Their entrepreneurial spirit will help you manage your company finances smarter;

  • We can help you define business strategies and solve problems;

  • We  consult clients that have over 200 employees;

  • We are very organized and are able to quickly react to unexpected circumstances or problems that you didn’t anticipate. Life happens. We are here for you;
  • By working with us, you will have a team of experts working for you for a fraction of the price you would need to pay full-time in-house employees for these services.

The expenses for buying and updating payroll software are high for each business. Each software product has to be updated periodically or otherwise you pay an annual fee to use the product. These expenses add up to be a significant spent for your company.

Also, if you hire an in-house accountant, you will need to pay a salary plus benefits. If you choose us, you don‘t need to spend money on software, software or salaries and benefits. Instead, you pay a fraction of the price in a monthly invoice that is transparent with pricing agreed upon prior to executing our services.

Our experts at Gebona offer a collective experience related to tax advice that you can’t receive from an in-house accountant.

On average, by hiring us clients save about 50% of their expenses if they were to have an in-house accountant.

We offer quality services and would be happy to meet with you and tell you more about how we can make your financial life easier.

Предимства на счетоводната къща пред счетоводител на място :
  • Богатият и дългогодишен опит на служителите в Счетоводна къща “Гебона” гр. Русе.

  • Обслужването на разнообразни по характер на дейността фирми, което води до решаването на много и различни казуси.

  • Обслужване на голям брой средномесъчен персонал – над 200 работника във всички фирми, което води до голям опит и решаване на всякакви казуси свързани със трудовото законодателство.

  • Възможност за бързо реагиране при всякакви ситуации поради високата степен на организираност.
  • По-ниски разходи за счетоводство при по-добро качество на извършваната работа.

Разходите за закупуването и актуализирането на счетоводен и ТРЗ софтуер са сериозна инвестиция за всяка фирма. Всеки софтуерен продукт трябва да се актуалиризира периодично или да се заплаща абонаментна годишна такса, което е свързано с последващи разходи, които не са малки.

При нает счетоводител на място Вие заплащате работна заплата и осигуровки, които не са малка стойност. При обслужване от Счетоводна къща Гебона вие спестявате посочените по-горе разходи за софтуер, актуализации, работна заплата и осигуровки и получавате месечна фактура за счетоводните услуги всеки месец.

Освен това опита на служителите в Счетоводна къща по отношение на данъчно законодателство, ДДС, персонал е много по-голям отколкото могат да ви предложат голяма част от лицата които биха работили само във една фирма като счетоводител. Ако се направи и най-елементарната сметка, то най-вероятно сумата която би се спестила би била на половина.
При желание от Ваша страна, можем да организираме среща в удобно за Вас време и да Ви отправим ценова оферта. Сигурно сме, че ще останете удовлетворени от цената и качеството, което можем да Ви предложим.