Счетоводна къща “Гебона”, гр. Русе работи с месечни абонаментни такси. Цената включва изпълнението на задълженията по пълното счетоводно обслужване, изпълнение задълженията по ТРЗ и личен състав и периодично приключване с финансов резултат на полугодия.
Цените се договарят в зависимост от предмета на дейност на фирмата, регистрация или не по ЗДДС и Интрастат, правната форма на фирмата, количеството обработвани документи, брой осигурени лица, брой обслужващи банки и др.

Няма допълнителна такса за годишно приключване и изготвяне на годишния финансов отчет и форми за статистиката.

Всички клиенти на Счетоводна къща “Гебона” ползват безплатни консултации свързани със счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване.

При предоставяне на повече от една фирма за обслужване се ползва отстъпка.

За всички еднократни счетоводни и финансови услуги, в т.ч. подготовка на документи по банкови кредити цените се договарят.

Отстъпка до 50% таксата за абонаментно обслужване през първите два месеца за новосъздадени фирми, (нерегистрирани от Счетоводна къща “Гебона”) сключили договор за услугата „Пълно счетоводно, обслужване” !

Абонаментни такси за счетоводно обслужване

За фирми нерегистрирани по ЗДДС месечната абонаментна такса започва от 40 лв.

За фирми регистрирани по ЗДДС месечната абонаментна такса започва от 70 лв.

Подаване на нулева декларация по ДДС – 10 лв.

Примерна таблица за цена за счетоводни услуги за град Русе

ДЕЙНОСТ НА ФИРМАТА РЕГ. ПО ДДС БРОЙ ДОКУМЕНТИ БРОЙ ОСИГУРЕНИ ЛИЦА ЦЕНА
ЕТ – ПАТЕНТ НЕ 10 1 40
УСЛУГИ НЕ 10 1 60
ТЪРГОВИЯ НЕ 30 1 70
ПРОИЗВОДСТВО НЕ 30 1 80
ДЕЙНОСТ НА ФИРМАТА РЕГ. ПО ДДС БРОЙ ДОКУМЕНТИ БРОЙ ОСИГУРЕНИ ЛИЦА ЦЕНА
УСЛУГИ ДА 10 1 70
ТЪРГОВИЯ ДА 30 1 120
ПРОИЗВОДСТВО ДА 30 1 150

Публикуваме примери на абонамент за счетоводно обслужване и услуги за малки фирми, тъй като ръководителите на вече работещи и развити фирми са наясно с пазарните цени и знаят, че качествено свършената работа пести време и пари (административни глоби)!

Конкретния размер на абонаментната такса се определя индивидуално за всеки клиент, като целта е създаването на дългогодишни отношения с клиентите ни при спазването на баланс на взаимните търговски интереси. Стараем се във финансовите отношения с нас да се чувстват еднакво комфортно както големите фирми, така и по-малките фирми и физически лица.

За да отправим ценово предложение към Вас е необходимо да се запознаем най-общо с документооборота и дейността на фирмата, както и специфичните Ви изисквания.

Нашето предложение е при желание от Ваша страна да проведем среща в удобно за Вас време, да обсъдим всички аспекти на Вашия бизнес и съответно услугите, които ще желаете от нас  ( банкиране на платежни, вземане на документи от вашия офис, начини за внасяне на осигуровки и данъци, текущи и периодични справки и т.н. ). Тази среща не е обвързана със заплащане на хонорари и единствено може да спечелите от нея.

След като разполагаме с тази информация, тогава ще можем да Ви отправим ценова оферта за счетоводно обслужване.

Смятаме, че нашите клиенти трябва да подхождат сериозно по въпроса за счетоводното обслужване и очакваме това да са намеренията и на партньорите, с които работим.

Решението за избор на Счетоводна къща е много важно и трябва да се обмисли внимателно, а не да се избира най-евтината оферта, без да разполагате с информация за бъдещите си партньори. Партньори, на които се доверявате за нещо толкова важно.

Точно затова, ние заставаме зад името и дългогодишния си опит и желаем отношенията ни да бъдат открити,  да имаме взаимно доверие по отношение на съвместната ни работа.

 

Предимството на нашите цени:

  • Предлаганите от нас цени са прозрачни и обосновани;
  • Ценовата ни политика е гъвкава и позволява на клиентите ни да оптимизират месечните си разходи за счетоводно обслужване;
  • Месечната цена се формира най-общо от вида дейност, броя на средномесечните документи, броя на служителите и допълнителните услуги;
  • За всяка месечна такса Вие получавате фактура;
  • Получавате навременни справки относно състоянието на фирма;
  • Консултациите във връзка със данъчното законодателство са безплатни за нашите клиенти;

 

Счетоводна къща "Гебона", град Русе:

гр. Русе, п.к. 7000, ул. Райко Даскалов N36, бл. Простор, ет.1
(082) 24-77-66
Телефон: 0898444678

 

Вашето име

Вашият e-mail

Относно

Съобщение