Допълнителни услуги свързани с Агенция по вписванията

Услуги свързани с Агенция по вписваниятаСчетоводна къща “Гебона” извършва всякакви промени в обстоятелствата на юридически лица (смяна на адрес, съдружник, продажба на дялове и т.н.) в Агенция по вписванията. В зависимост от конкретната услуга заплащането се договаря.
Към момента имаме подадени над 500 заявления за регистрации, промени на обстоятелства и публикуване на отчета, като нямаме нито един отказ.

За настоящи и бъдещи клиенти цената за обявяване на Годишен финансов отчет в Търговски регистър е 50 лв. Държавните такси са включени в цената.

Цената е същата и за фирми, които не ползуват нашите счетоводни услуги.

Промени в обстоятелствата на фирми:

 • Смяна на адрес;
 • Смяна на управител;
 • Влизане или излизане на съдружници;
 • Продажба на фирмата (смяна собственика или собствениците);
 • Промяна на дейностите на фирмата;
 • Преименуване на фирмата;
 • Увеличаване или намаляване на капитала;
 • Промяна на адрес за кореспонденция с НАП;
 • Преобразуване на ЕООД в ООД;
 • Изключване на управител;
 • Може да се направят едновременно и комбинация от няколко промени.

В зависимост от промените, които искате да направите съществуват и опции, някои от тях да бъдат направени заедно. За справка относно промените, които желаете може да организираме среща в удобно за Вас време и да обсъдим Вашите желания. Консултацията относно тази промяна е безплатна.


Безплатна бланка за публикуване на ГФО на микропредприятия