Можете да проверите дали даден номер по ДДС, издаден от държава-членка е валиден, като изберете съответната държава-членка от падащото меню и зададете номера за проверка.

Линк към сайта на Европейската комисия :

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=bg

Препоръчваме преди сключване на сделка с клиенти от ЕС да се проверява дали техния VAT номер е валиден и да се прилага разпечатка от посочения по-горе сайт към документите по сделката.