Предимства на Счетоводната къща Гебона пред счетоводител на място

Предимства на счетоводната къща пред счетоводител на място :
  • Богатият и дългогодишен опит на служителите в Счетоводна къща “Гебона” гр. Русе.

  • Обслужването на разнообразни по характер на дейността фирми, което води до решаването на много и различни казуси.

  • Обслужване на голям брой средномесъчен персонал – над 200 работника във всички фирми, което води до голям опит и решаване на всякакви казуси свързани със трудовото законодателство.

  • Възможност за бързо реагиране при всякакви ситуации поради високата степен на организираност.
  • По-ниски разходи за счетоводство при по-добро качество на извършваната работа.

Разходите за закупуването и актуализирането на счетоводен и ТРЗ софтуер са сериозна инвестиция за всяка фирма. Всеки софтуерен продукт трябва да се актуалиризира периодично или да се заплаща абонаментна годишна такса, което е свързано с последващи разходи, които не са малки.

При нает счетоводител на място Вие заплащате работна заплата и осигуровки, които не са малка стойност. При обслужване от Счетоводна къща Гебона вие спестявате посочените по-горе разходи за софтуер, актуализации, работна заплата и осигуровки и получавате месечна фактура за счетоводните услуги всеки месец.

Освен това опита на служителите в Счетоводна къща по отношение на данъчно законодателство, ДДС, персонал е много по-голям отколкото могат да ви предложат голяма част от лицата които биха работили само във една фирма като счетоводител. Ако се направи и най-елементарната сметка, то най-вероятно сумата която би се спестила би била на половина.
При желание от Ваша страна, можем да организираме среща в удобно за Вас време и да Ви отправим ценова оферта. Сигурно сме, че ще останете удовлетворени от цената и качеството, което можем да Ви предложим.