Безплатна бланка за фактуриране !

Във връзка с последните промени на Наредба Н-18 и изискванията за издаване на фактури, свързани със софтуер за управление на продажбите, Счетоводна къща Гебона изготви бланка във формат xls за издаване на фактури, без нужда от свързване с касов апарат.

Бланката може да изтеглите от тук

Някои особености свързани с попълване на бланката :

  1. Фактурата е създадена във формата за печат както следва :
  • 1-ва страница – Оригинал
  • 2-ра страница – 2 броя копия

2. Ръчно се въвеждат номера и датата на фактурата, както и сумата словом.

3. От падащо меню се избират : контрагент, име на получател, вид на стоката/услугата, начин на плащане.

4. Файла се състои от 2 листа. Първия е бланката на фактурата, а във вторият се попълва база данни / информацията за падащите полета /.

5. Попълнената информация във фактура / оригинал / се прехвърля автоматично в екземпляр копие.

 

При нужда от изготвяне на индивидуална фактура може да се свържите с нас за допълнителна дообработка.

 

Счетоводна къща "Гебона", град Русе:

гр. Русе, п.к. 7000, ул. Райко Даскалов N36, бл. Простор, ет.1
(082) 24-77-66
Телефон: 0898444678

 

Вашето име

Вашият e-mail

Относно

Съобщение